Tietosuojaseloste

Tämä on Viitasaaren kaupungin  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste lennatin.fi-verkkosivuista. Laadittu 30.5.2023. Viimeisin muutos 25.9.2023.

Kaupungin yleisistä tietosuojasta lisätiedot ja muut rekisteriselosteet löydät Tietosuoja-sivulta.

1. Rekisterinpitäjä

Viitasaaren kaupunki, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, Y-tunnus 0208573-0

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viestintäsuunnittelija Markus Kauppinen, 045 875 6 875, markus.kauppinen@viitasaari.fi

3. Rekisterin nimi

Lennatin.fi-verkkosivuston markkinointi- ja käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä verkkosivujen kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Lennatin.fi-verkkosivustolla on kävijäseuranta, joka ei aseta evästeitä. Kävijäseuranta seuraa kävijöiden määrää ja kävijäliikenteen lähdettä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivun käyttöön liittyvät rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivuston kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet ja palvelujen käytön analysointi

Lennatin.fi-verkkosivustolla on kävijäseuranta, joka ei aseta evästeitä. 

12. Mainonnan kohdentamisen ja analyytiikan evästeiden estäminen

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi, laitteesi tai palveluiden asetuksia. Selaimessa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai käyttämästäsi laitteesta. Alla lisätiedot selaimista, laitteista ja palveluista:

Tietokoneet: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari

Mobiililaitteet: Android (Chrome), Apple iOS (Safari)

Siirry takaisin sivun alkuun