Robloxilla tehtyn virtuaalimaailman vesiliukumäki

Roblox tapahtuma-alustana

Kokeilu: 20 viitasaarelaista nuorta suunnitteli Roblox-studion avulla oman virtuaalimaailman, jota kokeiltiin tapahtuma-alustana Toisinnäkemisen festivaalin pop up -tapahtumassa. Virtuaalinen tapahtuma-alusta mahdollistaa osallistumisen mistä päin maailmaa tahansa ja antaa nuorille heille ominaisen tavan osallistua tapahtumiin.

Katso esittelyvideo nuorten tekemästä Roblox-maailmasta

Kuuntele Minna Lenon ja Mirva Jäntin podcast

Ketkä kokeili: Toisinnäkemisen festivaali ja 20 viitasaarelaista nuorta

Kokeilun merkitys elinvoimaan ja osallisuuteen:

  • 20 nuoren osallistuminen yhteisen virtuaalikokemuksen rakentamiseen on iso osoitus osallisuudesta. Tämän tyyppistä tekemistä nuoret kaipaavat enemmän!
  • keskeistä nuorille oli, että aikuinen/aikuiset näkivät heidän tekemisensä ja osaamisensa ja he saivat siitä positiivista palautetta
  • tieto alustojen käyttömahdollisuuksista tuli nuorilta
  • viitasaarella kasvoi kokeilun myötä osaaminen virtuaalitapahtumien järjestämiseen
  • aikuisten osaaminen ja ymmärrys Robloxin hyödyntämismahdollisuuksista kasvoi
  • Robloxissa voi järjestää tapahtumia jatkossakin ja ne ovat paikkariippumaton liiketoimintamahdollisuus maaseudulle
  • kansainvälisyys automaattisesti alustan sisällä, mikä on iso hyödyntämismahdolisuus
  • Robloxiin voidaan viedä viitasaarelaisia tuotteita, maamerkkejä tms., jolloin tietoisuus niistä nuorten keskuudessa voi kasvaa
  • Kokeilun myötä selvisi, että Robloxin sisällä nuorilla on omia yrityksiä, joten se on mainio kanava myös yrittäjyyskasvatukseen
Siirry takaisin sivun alkuun